News/media

Fjellstrand AS er et innovativt skipsverft med lange tradisjoner i den maritime industrien, lokalisert i vakre Hardanger. Verftet har deltatt i flere ny-vinnende utviklingsprosjekt innen grønn teknologi og bygde blant annet verdens første helelektriske ferge MF «Ampere».

Fjellstrand er partner i næringsklynga NCE Maritime CleanTech, og deltar nå i et nytt og revolusjonerende EU-prosjekt ”TrAM”. Prosjektet skal resultere i en helelektrisk hurtigbåt bygd ved bruk av modulære produksjonsmetoder. Fartøyet skal utvikles i samarbeid med deltakere fra NCE Maritime CleanTech og en rekke europeiske forskings- og industriaktører.

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk

 PROSJEKTLEDER INNOVASJON

Stillinga vil få et særlig ansvar for oppfølging av Fjellstrand sitt bidrag i TrAM-prosjektet og andre utviklingsprosjekt der Fjellstrand er involvert. Stillingen krever gode samarbeidsevner og interesse for miljøteknologi og nye produksjonsmetoder.

Fjellstrand AS og Halsnøy Dokk har same eier og utveksler arbeid og tjenester.

I tillegg til å tilby tjenester til alle typer fartøy kan Halsnøy Dokk utføre både skipsreparasjoner og ombygginger på et romslig og godt utstyrt anlegg.

Fjellstrand AS og Halsnøy Dokk søker

 INGENIØRER

 for våre tekniske avdelinger. De tekniske avdelingene deltar i utvikling av egne skipstyper og utfører prosjektering for en rekke ulike arbeidsoppgaver.

 Se hele annonsene under http://www.fjellstrand.no/index.php/career-job-opportunities-2